ایسنا / فناوری

اولین گردشگر فضایی "اسپیس‌ایکس" یک دختر ۲۹ ساله آمریکایی خواهد بود

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...