شمانیوز / سیاسی

دولت به دنبال مشارکت حداقلی مردم در انتخابات است

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...