شمانیوز / بین الملل

احتمال احیای دوباره برجام طی هفته‌های آینده وجود دارد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...