شمانیوز / اجتماعی

این نوزادی که هم اکنون ۱ ساله است بدون جمجمه متولد شد است

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...