ایسنا / حوادث

راه اندازی مرکز نوآوری مدیریت بحران در تهران/ایجاد دانشگاه آماده در دستور کار مدیریت بحران

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...