ایسنا / حوادث

آسیب297 واحد مسکونی در پی زلزله مریوان

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...