ایسنا / فناوری

طراحی و ساخت سیستم رانش مترو حاصل ۴ دهه فعالیت علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی است

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...