ایسنا / فناوری

۶۰ ماهواره "استارلینک" دیگر در مدار قرار گرفتند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...