شمانیوز / بین الملل

اطمینان یافتیم که غنی‌سازی ۶۰ درصدی در ایران آغاز شده است

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...