شمانیوز / بین الملل

ترکیه رسما قرنطینه و تعطیل شد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...