شمانیوز / سیاسی

آقای روحانی فریب دادن مردم دیگر بس است/ مذاکرات برجام بازی سیاسی دولت برای انتخابات است

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...