شمانیوز / سیاسی

احمدی نژاد فایل صوتی ظریف را منتشر کرد ؟

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...