ایسنا / فیلم

ویدئو / از درگیریِ تاجیکستان و قرقیزستان تا انفجار خونین در افغانستان

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...