ایسنا / حوادث

جزییات سقوط یکی از کارکنان سفارت سوییس از برجی در کامرانیه

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...