ایسنا / عکس

چهارمین روز عملیات امداد و نجات کارگران معدن طزره

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...