ایسنا / حوادث

حریق گسترده در یک بارانداز در مشیریه

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...