ایسنا / فناوری

تاریخ امتحانات پایان‌ترم دانشجویان تغییر کرد/تغییر دستورالعمل برگزاری آزمون‌ها

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...