ایسنا / سلامت

پادتن کرونا تا یک سال پس از ابتلا در بدن باقی می‌ماند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...