دنیای اقتصاد / اقتصادی

موافقت نخست وزیر عراق با استعفای وزیر بهداشت این کشور

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...