شمانیوز / بین الملل

حماس اسرائیل را به اضمحلال نزدیک کرد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...