ستاره پارسی / سیاسی

ستادها رو تعطیل نکنید،الان زمان به کار گیری نخبه گان و جوانان و مردم برای کمک به دولت منتخب هست

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...