شمانیوز / سیاسی

رئیسی: شورای راهبردی ویژه برای خوزستان تشکیل می‌شود

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...