شمانیوز / سیاسی

چرا درجریان انقلابی "کسب قدرت" جایگزین" تکلیف محوری" شده است؟

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...