شمانیوز / بین الملل

کناره گیری اشرف غنی از قدرت

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...