شمانیوز / بین الملل

اشرف غنی کجا است؟

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...