شمانیوز / بین الملل

صفیه فیروزی خلبان افغان که توسط طالبان سنگسار شد کیست؟

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...