شمانیوز / بین الملل

فوری/ طالبان به پنجشیر حمله کرد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...