شمانیوز / سیاسی

قاضی زاده هاشمی سکاندار بنیاد شهید شد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...