ایسنا / عکس

آغاز واکسیناسیون ۲۴ ساعته در تهران

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...