شمانیوز / سیاسی

وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی برای حل مشکلات معیشت مردم تدبیر کنند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...