ستاره پارسی / سیاسی

طالبان عبدالغنی ملابرادر را کشتند؟

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...