ایسنا / حوادث

واکسیناسیون تمام کارکنان پلیس غرب استان تهران/ تزریق ۶۰۰۰ دز واکسن به خانواده کارکنان

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...