ایسنا / فناوری

شهادت دانشجوی دانشگاه خواجه‌نصیر در حین خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...