شمانیوز / سیاسی

پشت پرده درگیری طالبان؛ ملا عبدالغنی برادر کجاست؟

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...