ایسنا / فناوری

رکورد اقامت طولانی مدت در فضا بار دیگر شکسته خواهد شد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...