مستقل آنلاین / اجتماعی

آقایان اصولگرا با حمایت از طالبان چه چیزی نصیبتان می‌شود؟

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...