ایسنا / عکس

گوشه به گوشه ایران؛ محله «اسلام آباد» کرج

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...