ایسنا / هنری

مدیرکل ارشاد فارس: فیلم کوتاه به جشنواره‌ها محدود نشود

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...