ایسنا / حوادث

قطعی برق و هشدار سیل در پی طوفان در ایالات جنوبی آمریکا

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...