شمانیوز / سیاسی

پس از موفقیت اولیه در واکسیناسیون گسترده، اولویت بعدی تنظیم بازار است

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...