ایسنا / فیلم

ویدئو / نظام سنتی تقسیم آب سمنان در انتظار جهانی شدن

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...