ایسنا / فیلم

ویدئو / رعایت ۴۵ درصدی پروتکل‌ها و نگرانی از پیک ششم کرونا

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...