ایسنا / فیلم

ویدئو / تجمع مقابل کنسولگری افغانستان در محکومیت انفجار اخیر قندوز

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...