ایسنا / عکس

نماینده بجنورد: مردم استان خراسان شمالی منتظر سفر هیات دولت انقلابی هستند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...