ایسنا / عکس

آیین تکریم و معارفه استاندار تهران

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...