ایسنا / عکس

تخریب روستای "سرشط" در پی زلزله-خوزستان

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...