ایسنا / حوادث

زمان برگزاری آزمون عملی آتش نشانی اعلام شد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...