ایسنا / هنری

حافظ کلام خداوند را با تعریف جدیدی بیان کرده است

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...