مستقل آنلاین / اجتماعی

دریافت سیگنال‌های مرموز از قلب کهکشان راه شیری توسط تلسکوپ "ASKAP"

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...