شماواقتصاد / اقتصادی

سازمان اموال تملیکی بصورت ضربتی تعیین تکلیف کالاهای رسوبی را انجام می دهد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...